ugrás a tartalomhoz
Domain ügyintézés két tanú nélkül? Teljes bizonyító erejű magánokirat pdf-ben

A koronavírus járvány okozta problémák között felmerült az is, hogy mit tegyünk ha nincs két tanúnk aki igazoljon minket. Valamiért kevesen tudnak róla és élnek vele, de létezik alternatíva a két tanúra. Erre szeretnénk most ráirányítani a figyelmet.

Köztudott, hogy Chuck Norrison kívül senki nem tud semmit intézni két tanú nélkül. Neki ugyanis a két ökle a két tanú :) De most fordítsuk komolyra a szót.

Jogi háttér

A különböző nyilatkozatok, meghatalmazások stb. amelyek a .hu domain átregisztrálásához vagy domain átruházáshoz (ún. domain tulajdonosváltás) kellenek teljes bizonyító erejű magánokiratok kell legyenek. A teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmát a PP (2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról) 325.§ (1) pontja határozza meg, aminek a domain ügyintézés szempontjából fontos részét itt idézzük:

325. § [A teljes bizonyító erejű magánokirat]

(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és [...] lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,
c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,
f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és [...] azon időbélyegzőt helyez el,
g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, […]

A g) pontban megjelölt dokumentumhitelesítési szolgáltatás mindenkinek elérhető aki rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a magyarorszag.hu -n. A szolgáltatás egy ügyfélkapuval rendelkező természetes személy nyilatkozatát minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel, valamint minősített időbélyegzővel hitelesíti. A szolgáltatás neve: Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés-szolgáltatás, röviden AVDH.

Részletes leírást róla itt találhatsz:
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d04b7961-0f08-46f1-8f0b-bcd8133562be

Az AVDH-t itt tudod igénybe venni:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

AVDH természetes személyek esetén:

Az AVDH-val hitelesített dokumentum tartalmaz egy záradékot, egy igazolást. Ezért a nyilatkozó természetes személy azon adatainak is szerepelniük kell az okiraton amit hitelesíteni kíván, amik róla az igazoláson megjelennek és ezeknek meg kell egyezniük. A visszakapott hitelesített dokumentumban szerepelni fog egy igazolvány, az aláíró személy természetes személyazonosító adataival (születési név, anyjaneve, születési helye, születési ideje). Ezek általában elég pontosan meghatározzák a hitelesítő személyt. (A hatóságok nyilván sokkal pontosabban tudják, ki volt a hitelesítő, de egy harmadik fél - mint a .hu domainek nyilvántartója - csak az igazolványban szereplő adatokat kapja meg.)

AVDH jogi személyek esetén:

Ha a nyilatkozó szervezet, akkor a szervezet azonosító adatainak feltüntetése és az aláírási joggal rendelkező képviselőjének cégszerű aláírása elegendő (d) pont), felesleges az okiratot tanúkkal ellátni. Ugyanakkor a .hu domainek nyilvántartójának jogásza szerint egyértelműen az a jogértelmezés látszik helyesnek, hogy az AVDH-val az ügyvezető által, mint a jogi személy képviselője által tett jognyilatkozat a cég jognyilatkozatának tekinthető. A .hu domainek nyilvántartója tehát elfogad olyan, a cég nevében tett nyilatkozatokat, amiket egy, a cégjegyzésre jogosult természetes személy AVDH-val hitelesít. Értelemszerűen, ha több együttes aláíró van, mindegyiküknek hitelesítenie kell a nyilatkozatot AVDH-val ahhoz, hogy elfogadható legyen. Mindez a civil szervezetekre is alkalmazható, ott a szervezet hivatalos képviselőjének/képviselőinek kell AVDH-val hitelesíteniük a dokumentumot.

Használata röviden:

  • aláírandó okirat kiválasztása (tallózás),
  • hitelesítés kiválasztása – itt válaszd a Hiteles PDF-et és fogadd el az ÁSzF-et
  • dokumentum feltöltése
  • ha még nem voltál bejelentkezve akkor ügyfélkapu bejelentkezés (azonosítás)
  • hitelesített dokumentum letöltése.

Reméljük hasznos információ volt ez azok számára akik küzdenek a két tanú problémájával.